Doteky homeopatie

Lenka Drobotun, Dis.Rhom.

homeopat registrovaný Českou komorou klasické homeopatie

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak postupovat bezpečně při vlastní domácí samoléčbě, stáhněte si ZDARMA Ebook Homeopatie bezpečně. 

Postklasická homeopatie – komplexní léčba

“Celičký svět nás míjí a odráží se v naší hloubi.”

Henry David Thoreau

Jak homeopatická léčba probíhá

Zastavte seJak probíhá homeopatická léčba

Zhluboka se nadechněte

Pohlédněte na to, co máte před sebou.

Jaký

     je

        to

           pocit? 

Stephen Harrod Buhner

1. Vstupní konzultace

Prvním krokem k homeopatické léčbě je absolvování vstupní konzultace, která trvá 60-75 min. Konzultaci je možné absolvovat jak formou osobního setkání, tak i na bázi online.

Na základě informací získaných během vstupního pohovoru následovně zpracovávám tzv. časoprostorovou mapu léčby, ve které je zachycen předpokládaný vývoj nemoci či jiných potíží (vrstvy nemocí). Tato mapa je pak v průběhu další léčby (kontroly) neustále zpřesňována a doplňována o informace, které z dosavadní léčby vyplynou. Na podkladě tohoto pak s pomocí homeopatické literatury (odborné publikace, materie mediky a repertoria), vlastních zkušeností a intuice určím první 3 homeopatické léky (homeopatická série), které ode mě nejpozději do 10 dnů obdržíte buď osobně nebo poštou. Užívání těchto 3 homeopatických léků zabere při optimálním postupu cca 2,5 měsíce.

Co mě bude na vstupní konzultaci zajímat:

Vstupní konzultace probíhá formou povídání u čaje/kávy, kdy si sepíšu výčet zdravotních potíží v současné době i v minulosti. Je užitečné, pokud si klient/klientka předem zavzpomíná, případně sepíše zdravotní témata, která se v průběhu jejího života objevila. V další fázi vstupní konzultace se budeme bavit také o psychickém prožívání.

Shrnutí informací na vstupní pohovor

 • Fyzické potíže v současné době: Všechny problémy fyzického charakteru. Zajímat mě bude jakákoliv bolest, nemoc, nerovnováha kdekoliv v těle, a to i zdánlivé “maličkosti” (svědění kůže, padání vlasů apod.).
 • Fyzické potíže v minulosti: Všechny zdravotní problémy od raného dětství až do doby nedávno minulé. Pokud jsou k dispozici, pak také informace o těhotenství matky a porodu.
 • Psychické prožívání v současné době: Potíže psychického charakteru. Co klient momentálně vnímá jako “náročné” téma. Kde je možný zdroj stresu. Otázky na emoční prožívání a témata jako je strach, úzkost, smutek, vztek, křivda, pocit viny atd.
 • Psychické prožívání v minulosti: Potíže psychického charakteru kdykoli v minulosti. Obtížná období života. Otázky ohledně dětství, školky-školy, partnerství, práce a dalších oblastí, které byly v minulosti náročné či stresující.
 • Rodinná anamnéza: Nemoci, které se vyskytují nebo vyskytovaly v rodině (sourozenci, rodiče a prarodiče).
 • Generálie: Chutě (sladké, slané…), vztah k jídlu obecně, citlivost na počasí, kvalita spánku. Další preference či odpor v nějaké oblasti.
 • Užívané léky: Jaká léčba byla v současné době stanovena ošetřujícími lékaři a jaké léky klient užívá.

2. Provázení léčbou v průběhu užívání homeopatických léků

Poté, co ode mě obdržíte série 3 homeopatických léků, Vám zároveň odešlu email s Komentářem k homeopatické léčbě. V tomto komentáři najdete shrnutí toho, na co se v léčbě aktuálně zaměřujeme a stručné informace k Vašim homeopatickým lékům (působení na úrovni fyzického těla a na úrovni psychické). Součástí tohoto emailu bude také příloha Instrukce k homeopatické léčbě, kde najdete přesný popis toho, jak homeopatické léky užívat.

Budete-li mít v průběhu užívání homeopatických léků jakékoliv otázky, pak poskytuji krátké konzultace také v průběhu doby jejich užívání. Můžete mi napsat email nebo zavolat.

Součástí emailu bude dále ebook Domácí homeopatická lékárnička, ve kterém se dočtete o zásadách bezpečné domácí homeopatické léčby a naleznete zde také seznam homeopatických léků, které je dobré mít ve své domácí lékárničce. Jste-li v mé homeopatické péči, pak jsem k dispozici také v situacích, kdy potřebujete poradit v případě nezávažné akutní nemoci či úrazu. Tuto službu poskytuji svým klientům zdarma. Jsem však schopná z časových důvodů v tomto ohledu fungovat poněkud omezeně a v případě komplikovanějšího postupu akutní léčby pak účtuji paušální cenu 200 Kč.

3. Pokračování v léčbě (kontrola)

Po dobrání všech 3 homeopatik následuje kontrola, která trvá 30-45 minut. Kontrola probíhá formou osobního nebo online setkání, v některých případech je možná i telefonicky. Během kontroly mě bude zajímat, zda došlo v době užívání homeopatických léků k nějaké změně (zhoršení či zlepšení), jak jste se cítil/a po fyzické a psychické stránce a jak se cítíte aktuálně. Na základě tohoto opět stanovím další 3 homeopatické léky. Tímto způsobem pracujeme tak dlouho, dokud existuje téma k řešení, případně dokud se nerozhodnete léčbu sami ukončit.

Další informace o tom, jak homeopatická léčba probíhá najdete v samostatné kapitole Otázky a odpovědi.

Případné další otázky Vám ještě před první konzultací ráda zodpovím. Neváhejte mi zavolat na mob. 737 540 641 nebo napsat na lenka.drobotun@email.cz

Otázky a odpovědi

Jak dlouho léčba potrvá?

Určit předem, jak dlouho léčba potrvá, není vždy možné. Platí to zejména u chronických nemocí nebo v případě, že se vyskytuje souběžně vícero zdravotních potíží. Záměrem homeopatické léčby není rychlé odstranění symptomu nemoci, ale spíše postupná práce, kdy se organismus “ladí” a zvyšuje se jeho vitální síla, a to tak dlouho, až dojde k uzdravení. Posun ve vnímání zdravotního stavu se někdy dostaví již během užívání prvních homeopatických léků a někdy je naopak třeba postupovat systematicky a dlouhodobě, než se výraznější změna v oblasti zdraví projeví. Záleží samozřejmě také na charakteru, závažnosti a délce trvání onemocnění.

Pracujeme-li ale s homeopatickou podporou akutních onemocnění, pak homeopatická léčba zpravidla průběh onemocnění urychlí a často i zmírní její průvodní symptomy. Obecně se dá také říct, že rychleji probíhá léčba dětí než dospělých. To, že rodiče vidí pozitivní změny zdravotního stavu u svých homeopaticky léčených dětí, bývá také častým impulzem k tomu, že se později sami rozhodnou pro vlastní cestu procesem homeopatické léčby.

Co mohu čekat v průběhu užívání homeopatických léků?

Opět záleží na tom, zda léčíme nemoc akutní nebo chronickou. V případě homeopatické léčby akutní nemoci (viróza, akutní střevní potíže apod.) podáváme homeopatické léky zpravidla pouze „po kuličkách“ přímo do úst a pohybujeme se takto v mezích nízkých homeopatických potencí, které dávají rychlý impulz spíše k úrovni fyzického těla a nezasahují až tolik mentální a psychickou sféru. V takovémto případě se léčba akutních projevů nemoci urychlí, případně dojde ke krátké přechodné reakci ve smyslu eskalace nemocí (zvedne se ještě trochu teplota apod.) a po ní začnou symptomy onemocnění ustupovat. Stává se také, že nemoc po aplikaci homeopatických léků ustoupí i velmi rychle – tak říkajíc z hodiny na hodinu. V případě práce s akutní nemocí někdy stačí na její léčbu podání jednoho homeopatického léku a někdy je třeba podat postupně léků více.

Pokud však léčíme nemoci, kterou jsou svou povahou chronické, pak je třeba počítat s tím, že v průběhu homeopatické léčby budou symptomy onemocnění někdy i dočasně nabírat na síle. Tomuto procesu říkáme „homeopatické zhoršení“. Typicky ho můžeme vidět například při léčbě ekzémů, kdy se obtěžující projevy na kůži mohou na přechodnou dobu ještě více zesílit. Děje se to z toho důvodu, že homeopatické léky působí ve smyslu „otevření tématu“, kdy zároveň skrze homeopatický impulz vstupují do hry více také vlastní sebeuzdravující mechanismy. Důležitým a často i nejpodstatnějším faktorem při léčbě chronických potíží je pak i vliv našeho mentálního a psychického nastavení, kdy i v této oblasti může docházet v průběhu léčby k výkyvům, při nichž můžeme vnímat, že určité téma v nás ožívá nebo vyvolává dočasně i silnější emoční projevy.

Často říkám svým klientům větu „Homeopatická léčba je proces a je třeba si na něj postupně zvyknout“. Po nějaké době léčby začneme i sami lépe vnímat momentální vliv homeopatických léků a naučíme se lépe rozpoznávat, jaká témata v nás působí a vedou na naší individuální úrovni k fyzickým onemocněním.

Mohu užívat homeopatika zároveň s léky předepsanými lékařem?

Ano. V případě dlouhodobě užívaných léků bude homeopatická léčba probíhat zároveň s vaší medikací. Homeopatická léčba by měla postupně vést k tomu, že léky nebudou potřebné, ale to záleží také na charakteru, délce a závažnosti onemocnění. Vysazení dlouhodobě užívaných léků by mělo být vždy po dohodě s lékařem. V průběhu léčby tedy toto téma průběžně řešíme a v optimálním případě se léky vysazují buď postupně nebo až v případě, kdy je jejich vysazení z hlediska zdraví bezpečné. Toto platí zejména u dlouhodobě užívaných antidepresiv, léků na hormonální bázi apod. Ne vždy je ale reálné očekávat, že se úplně zbavíte léků, které užíváte dlouhodobě (např. v případě letité medikace štítné žlázy apod.) V některých případech je nutné medikaci zachovat, ale homeopaticky je vždy možné pracovat na psychickém tématu, které je v pozadí onemocnění.

Mohu užívat homeopatika zároveň s antibiotiky, která mi byla předepsána na akutní onemocnění?

Ano, i v tomto případě je možné vést homeopatickou léčbu souběžně s léčbou předepsanou vaším lékařem. Častěji ale volím přístup, kdy proběhne nejprve léčba antibiotiky, a teprve poté se znovu vracíme k léčbě homeopatické, kdy homeopatickými léky zpracujeme téma, které vedlo k nemoci akutní.

Mohu užívat homeopatika zároveň s jinou alternativní léčbou?

V zásadě ano. Léčba čínskou medicínou, užívání potravinových doplňků, vitamínů či bylinek může probíhat současně s homeopatickou léčbou. Co se týká jiných přípravků, které jsou na homeopatické bázi, pak zde je třeba volit pouze jednu z cest, protože zásadou homeopatické léčby je vždy užívání jednoho homeopatického léku v jednom čase.

Mohu v průběhu užívání homeopatických léků pít kávu?

Ano, můžete. Přestože jste možná někde slyšeli informaci, že homeopatická léčba není možná, pokud pijete kávu nebo užíváte přípravky s mentolem (včetně používání mentolových zubních past), pak tato informace není pravdivá. Ohledně kávy by bylo třeba vypít až několik litrů za den, aby se jejím účinkem homeopatická léčba narušila, ale v případě několika šálků to problém není. Jediné, na co je třeba obecně při homeopatické léčbě dbát, je to, že dodržujeme časový odstup 15 min mezi užitím homeopatického léku a jídlem, případně pitím a čištěním zubů.

Je možné homeopaticky pracovat se zvířaty?

Ano, homeopaticky je možné léčit jak zvířata, tak i třeba rostliny. Homeopatická léčba zvířat je stejně účinná, jako v případě léčby lidí, a protože zvířecí psychika je oproti té lidské poměrně jednoduchá, pak léčba zvířat navíc často nevyžaduje ani tolik komplexní přístup jako v případě léčby lidí. Pro dobrou léčbu zvířat je třeba znát, v jakém prostředí zvíře žije a důležitým vodítkem pro správný výběr homeopatických léků je často také poskytnutí informací o tom, co prožívají lidé v blízkém okolí zvířete. Toto platí zejména u psů a koček, kteří mají tendenci témata svých „páníčků“ somatizovat vlastním tělem. U jednotlivých, zejména dlouhodobě šlechtěných druhů zvířat je pak třeba znát také jejich genetické tendence k onemocnění, případně znalost jejich typických projevů charakteru. Z tohoto důvodu se já osobně homeopatické léčbě zvířat věnuji pouze okrajově, ale jsou homeopaté, kteří jsou v tomto ohledu specializovaní.

Jak homeopatie funguje

“Fyzický Vesmír je nakupení frekvencí.” Buckminster Fuller

Vitální síla = životní energie.

Jak funguje homeopatieJedním z důležitých pojmů, se kterým se v homeopatii setkáváme, je pojem vitální síla. Vitální síla je v podstatě synonymem pro naši životní energii. To, jakou kvalitou vitální síly člověk disponuje, pak určuje míru jeho schopnosti udržet ve svém těle rovnovážný stav a nestát se “nemocným”. Tuto vitální sílu je možné narušit buď vlivy venkovními, jako například očkováním, působení různých chemických látek, způsobem našeho stravování, či zevnitř skrze naše vlastní mentálně-psychické nastavení. Svou roli hraje také faktor genetických predispozic k určitým nemocem, ovšem to zda se tento faktor následovně v našem životě projeví či ne, určuje pak výrazně především to, jaký životní styl vedeme a zároveň jak pečujeme také o své duševní zdraví.

Jakým způsobem se setkáváme se svou realitou?

Vitální síla člověka je od počátku života podrobována zkouškám. Okolnosti našeho prenatálního vývoje, porodu, raného dětství, partnerské i pracovní vztahy a mnohé další aspekty tvoří neopakovatelnou mozaiku, a tato pak ve svém celku dává vzniknout naší osobnosti a podhoubí, ze kterého se rodí systém našich přesvědčení, myšlenek a postojů. Mnohé z nich jsou nám předány skrze výchovu a názory našich rodičů a lidí kolem nás a některé jsou součástí širšího pole víry našich předků a celé společnosti. Některá naše přesvědčení a postoje se jeví za určitých okolností jako správná a funkční, ale za jiných okolností už mohou naopak pracovat proti nám. Míra naší schopnosti zůstat zdraví a procházet životem s dobrým pocitem je pak do značné míry spojena s tím, nakolik jsme schopni zůstat v životě flexibilní a citlivý k tomu, jaké poselství nám život v každém okamžiku přináší, a z tohoto pak následovně činit praktické kroky.

Způsob, jakým jsme se naučili myslet, a postoje, které si vůči životu vytváříme, hrají podstatnou roli v tom, jakým způsobem je formováno a funguje i naše fyzické tělo. Myšlenky můžeme na symbolické úrovni vnímat jako neviditelná vlákna vedoucí k našim orgánům. Můžeme také mluvit o tom, že každá část našeho těla má svou vlastní buněčnou paměť, ve které je uložen náš soubor přesvědčení, jehož prostřednictvím pak následovně filtrujeme svou realitu.

Nemoc je tedy možné určitým úhlem pohledu pokládat i za jakýsi indikátor ne-rovnováhy v našem životě. Pokud se nemoc navíc stává chronickou, může to znamenat, že v nějaké oblasti svého života chodíme v pomyslném kruhu a nejsme schopní z něj vykročit směrem k novému úhlu pohledu a nastolení nových životních okolností.

V homeopatických lécích je frekvence to, co působí.

A tady už se dostáváme k vysvětlení toho, na jakém principu vlastně homeopatie pracuje. To, co skrze homeopatický lék působí, je nikoliv účinná látka, ale frekvence, jinými slovy pak můžeme říct vibrace, kmitočet nebo vlnění. Vše, co na světě existuje, disponuje svou naprosto specifickou frekvencí. Stejně tak i náš individuální způsob vidění světa a reakce na život je možné vyjádřit souborem myšlenek a tyto dále převést na jednotlivé frekvence. Když homeopat hledá nejvhodnější homeopatický lék pro konkrétního člověka, nacházejícího se v konkrétním čase, pak vlastně hledá frekvenci, která je tomuto člověku v daném čase nejbližší. Toto vystihuje homeopatické úsloví “léčení podobného podobným”. Aplikací podobného dojde dočasně k zesílení této frekvence a následnému návratu k rovnovážnému stavu. Pokud se však nemoc stane chronickou, pak je třeba na léčbu nahlížet jako na proces, kdy podáváme postupně více homeopatických léků a jimi oslovujeme jednotlivé fáze vývoje nemoci, které jsou v nás stále přítomné a postupně vedly ke stavu, ve kterém se nacházíme aktuálně.

Nemoc je náš vývoj a její transformace přináší novou sílu.

Prostřednictvím homeopatické léčby je postupně nabouráván náš chronický způsob vnímání života a změnou našich vnitřních postojů pak dochází i k léčení fyzických obtíží. Pro mnohé lidi je homeopatická léčba nekonečnou poutí za poznáváním sebe sama, své autenticity a souladu s přítomným okamžikem. Homeopatické léky často otevírají i naše 13. komnaty a my máme možnost propustit jejich obsah ven a s pomocí poselství homeopatického léku se s ním vypořádat a dojít k osvobození naší uvězněné životní síly. Někdy je to proces bolestný, ale vždy s sebou nese transformaci nás samých a příležitost k lepšímu zdraví a vytvoření radostnějšího a láskyplnějšího života, po jakém většina z nás touží.

Co je postklasická homeopatie

Homeopatie jako taková

vyvoj homeopatieHomeopatie jako taková představuje holistický způsob léčby, v němž člověka vnímáme jako komplexní psycho-bio-energetický systém, ve kterém se jeho jednotlivé složky neustále vzájemně ovlivňují. Tímto úhlem pohledu má i nemoc vztah k tomu, co člověk prožívá, jakým způsobem myslí a jak se setkává se svou realitou. Léčbu fyzických potíží, která zároveň respektuje i naši psychickou a mentální sféru, označujeme jako léčbu psychosomatickou. Vše, co se odehrává na úrovni mentální a potažmo pak i emocionální, je možné vnímat jako “frekvenci” (vibraci), která se pak zároveň odráží také na úrovni našeho fyzického těla, a jsme-li v určité oblasti života „chronicky zacyklení“, pak vzniká také nemoc, která je chronická – tedy opakující se, dlouhodobá. Během své práce hledáme homeopatický lék, který má frekvenci podobnou té, která vedla u klienta ke vzniku nemoci či jiné nerovnováhy. V souvislosti s tímto pak mluvíme o léčbě “podobného podobným”, principu, který prosadil v 5. století př.n.l. řecký lékař Hippokrates. Z hlediska působení tohoto principu víme, že látka, která vyvolá při svém předávkování v organismu určitý symptom, pak dokáže také tento symptom při homeopatickém dávkování u nemocného člověka léčit. Homeopatickou léčbou nemoc nepotlačujeme, ale naopak uvolňujeme a propouštíme ze svého organismu. V rámci hledání vhodného postupu práce s klientem beru v potaz také genetické faktory, vliv stravování, celkového životního stylu, protože správně vedená homeopatická léčba spočívá vždy v holistickém náhledu na celkový život člověka.

Homeopatie klasická

Homeopatie, kterou označujeme jako homeopatii klasickou, vychází z původní holistické filosofie léčby a již zmíněného principu léčby „podobného podobným“, který před více než 200 lety „znovuobjevil“ německý lékař Samuel Hahnemann. Hahnemann byl velmi vzdělaný a mluvil 8 cizími jazyky. Po nějaké době praktikování medicíny se stal jejím kritikem a nesouhlasil s mnohými praktikami, které se v té době v rámci medicíny uplatňovaly. S léčením na nějakou dobu úplně přestal a živil se překlady lékařských a vědeckých textů a chemickými dovednostmi. V roce 1790 překládal „Pojednání o léčivých látkách“, kde se psalo o působení chininu jako léku na léčbu malárie. Protože Hahnemann věděl, že tento lék na malárii nefunguje, začal s látkou experimentovat a zjistil, že při svém předávkování se u něj příznaky malárie objeví. Když chinin přestal užívat, příznaky zmizely. Dalším experimentováním se dopracoval také k tomu, že látka musí být velmi zředěná, a teprve tehdy po její aplikaci symptomy podobné těm, které vyvolává, také postupně mizí. Tímto způsobem objevil způsob homeopatického potencování (ředění) a osobně na sobě vyzkoušel velké množství dalších léků. Homeopatie se začala velmi rychle šířit napříč Evropou i Amerikou a jako léčebná metoda byla velmi úspěšná např. v době velkého moru.

Homeopatie postklasická

Postklasickou homeopatií označujeme nový moderní způsob léčby, který navazuje na homeopatii klasickou. Hlavním specifikem této léčby je to, že na člověka nahlížíme jako na systém vyvíjející se v čase a prostoru, a víme, že tomuto odpovídají také fáze vývoje nemoci. Na rozdíl od klasického přístupu, kdy homeopaté hledali „jeden velký lék“, který by nemoc úplně vyléčil, pak během léčby metodou posklasickou podáváme postupně více homeopatických léků tak, abychom zasáhli jednotlivé vývojové fáze onemocnění. Tomuto způsobu léčby říkáme léčba po vrstvách. Nehledáme tedy jeden velký superlék, ale hledáme léky z jednotlivých vývojových fází. Zároveň je důležité i to, aby se z dlouhodobého hlediska léčil celý organismus, a proto respektujeme a postupně léčíme všechny části organismu, ve kterých se projevuje nějaká nerovnováha či onemocnění. Tím, že respektujeme vývojové fráze nemoci a odlišnost jejich vibrací a postupně tyto fáze nemoci „zpracováváme“, se stává homeopatická léčba velmi přesnou a účinnou.

Dalším výrazným specifikem postklasického přístupu je pak aplikace nauky o liniích, která vychází z poznatku skupinové analýzy nemocí, kdy zjišťujeme, co mají společného všichni lidé s touto konkrétní nemocí. V této fázi se tedy zabýváme velmi přesnou psychosomatikou konkrétního onemocnění, a i toto zachycujeme jednotlivými homeopatickými léky (liniemi) tak, abychom pokryli všechny aspekty, které s konkrétní nemocí souvisí. Léčba po vrstvách a nauka o liniích je vyučovaná v České škole klasické homeopatie a dnes už je známá pod pojmem Opelkova metoda postklasické homeopatie®. Tento název nese podle svého zakladatele Mgr. Pavla Opelky, který je zároveň i autorem obsáhlé Materie mediky (obrazy homeopatických léků), nauky o vrstvách, nauky o liniích, nauky o formách a celkového konceptu postklasické homeopatie v České republice. Více informací se dočtete také na stránkách www.opelkovametoda.cz.

Opelkova metoda postklasické homeopatie je úspěšná jak při léčbě běžných onemocnění, tak i při práci s celou řadou vážnějších onemocnění chronického charakteru související s poruchou funkce trávení a metabolismu, imunity a autoimunity, poruchou funkce nervového systému apod. Krom toho máme velmi dobré výsledky také při homeopatické léčbě dětí s poruchou vývoje (ADHD, PAS, poruchy inteligence a různé formy mozkových dysfunkcí).

Možnosti homeopatické léčby

Tato země, která se okolo mě rozprostírá jako mapa, je pouze odhalená vnitřní vrstva mé nejniternější duše.

Henry David Thoreau

Homeopatie jako taková

Pomocí homeopatie je možné léčit prakticky jakoukoli fyzickou či psychickou nemoc dětí i dospělých. Protože základní filozofií homeopatické léčby je poznání toho, že tělo a duše jsou ve vzájemném propojení, pak i vytváření pomyslné hranice by bylo poněkud zavádějící. Léčíme-li tedy jakékoli onemocnění, které se projevuje na fyzické úrovni, vždy jsou zároveň ve hře také potlačené pocity, emoce a potažmo myšlenky, které se vznikem nemoci souvisí. Skrze léčbu svých fyzických obtíží máme možnost pochopit své mentálně-psychické vzorce a postupně nabývat více vědomí a souladu se životem, jaký je.

Léčba akutních nemocí

Organismus každého člověka (zvířete i rostliny) vždy za všech okolností usiluje o přirozenou rovnováhu a disponuje vlastními léčebnými schopnostmi. V případě akutní nemoci je tedy často nejlepším způsobem léčby „pouze“ dát nemoci prostor a dovolit, aby si naše tělo samo našlo způsob, jak se s danou situací vyrovnat. Pokud však vlastní imunitní systém není dost silný, lze ho homeopatickou léčbou podpořit. Přestože se zaměřuji především na léčbu chronických onemocnění, akutní léčbou své klienty provázím také a důraz kladu především na výuku a vysvětlování toho, jak doma v případě nekomplikovaných onemocnění bezpečně postupovat a jak si postupem času umět lépe pomoci homeopaticky i sám.

Léčba chronických nemocí

Mluvíme-li o nemoci chronické, pak v naší homeopatické terminologii myslíme jakékoliv onemocnění či symptom nemoci, který trvá delší dobu než 2 týdny nebo je opakující se. Léčba chronických onemocnění je těžištěm mé práce a systém postklasické homeopatie (Opelkova metoda) umožňuje svou propracovaností velké možnosti. Postupnou prací s homeopatickými vrstvami, léčbou celku i jednotlivostí a podáváním léku z homeopatických linií dokážeme úspěšně léčit také některá onemocnění, které klasická medicína léčit nedokáže. V případě vážnějších zdravotních problémů, kdy je nutné zachovat medikaci určenou lékařem, je možné postupovat zároveň i léčbou homeopatickou a teprve v návaznosti na zlepšující se zdravotní stav pak po dohodě s lékařem postupně snižovat dávky léků.

Postklasická homeopatie je obzvláště přínosná v případě nemocí, u kterých známe přesnou psychosomatiku a kterou pak v homeopatických lécích vystihují již zmíněné Homeopatické linie. Pracujeme-li s linií určité nemoci (případně dysfunkce určitého orgánu), pak cíleně zasahujeme také patologické myšlenkové vzorce, které s nemocí přímo souvisí.

Nejčastějším cílem homeopatické léčby je:

 • Podpora funkce jednotlivých orgánů
 • Imunita a autoimunita (častá respirační onemocnění, alergie, astma, atopický ekzém…)
 • Poruchy trávení a metabolismu (žaludeční potíže, potíže s vylučováním, potravinové alergie, autoimunitní onemocnění střev, metabolismus prvků…)
 • Porucha funkce mozku a nervové soustavy (epilepsie, práce s vývojovými tématy dětí, dysfunkce v oblasti učení, PAS, ADHD…)
 • Psychické potíže (deprese, strach, úzkost, panická ataka, výbuchy hněvu…)
 • Hormonální potíže včetně potíží s otěhotněním, menstruací a menopauzou
 • Porucha funkce štítné žlázy
 • Potíže s pohybovým aparátem (artróza, artritida, syndrom bolestivých zad…)
 • Bolesti hlavy a migrény
 • Zvýšená kazivost zubů. Narušení zubní skloviny
 • Onemocnění očí (šedý a zelený zákal…)
 • Osteoporóza
 • Poruchy spánku
 • Trauma (PTS, onemocnění ze stresu apod.). S tématem traumatu pracuji navíc také samostatně v rámci terapie Somatické prožívání
 • A další

Příprava na těhotenství a porod

Ideální je absolvování cílené homeopatické léčby ještě před početím. Léčbou zdravotních potíží rodičů pak někdy i výrazně předcházíme přenosu nemocí na své děti a týká se to jak práce s fyzickou nemocí, tak i s psychickými tématy, které po homeopatickém zpracování přináší větší radost ze života, partnerství a mateřství. V rámci práce s tématem těhotenství a porodu nabízím v této oblasti službu Homeopatické provázení porodem a šestinedělím a o ní se dočtete v samostatné kapitole.

Léčba dětí

Skrze homeopatickou léčbu je postupně nabouráván náš chronický způsob vnímání života a změnou našich vnitřních postojů pak dochází i k léčení fyzických obtíží. Pro mnohé lidi je homeopatická léčba nekonečnou poutí za poznáváním sebe sama, své autenticity a souladu s přítomným okamžikem. Homeopatické léky často otevírají i naše 13.komnaty a my máme možnost propustit jejich obsah ven a s pomocí poselství homeopatického léku se s ním vypořádat a dojít k osvobození naší uvězněné životní síly. Někdy je to proces bolestný, ale vždy s sebou nese transformaci nás samých a příležitost k lepšímu zdraví a vytvoření radostnějšího a láskyplnějšího života po jakém většina z nás touží.

Léčba zvířat

V případě léčení zvířat se postupuje podle stejných principů jako při léčbě lidí. Protože mám však v této oblasti léčby výraznější zkušenosti zatím pouze s léčbou psů, pak si v případě zájmu o homeopatickou pomoc v této oblasti účtuji nižší cenu, na které se s klientem předem dohodnu.