Doteky homeopatie

Lenka Drobotun, Dis.Rhom.

homeopat registrovaný Českou komorou klasické homeopatie

Kdo jsem

Lenka Drobotun - postklasická homeopatieJmenuji se Lenka Drobotun a oblasti léčení a sebepoznání se věnuji více než 20 let. Má cesta začala přečtením první knihy od Osha a jeho poznání a přínos světu mě nikdy nepřestal fascinovat. Dlouhou dobu jsem prozkoumávala téma „seberealizace“, meditovala, hledala cesty, jak pochopit to, co prožívám, cestovala po světě za „osvícenými“ mistry. Tyto zájmy trvají dodnes, ale s postupem času je pro mě vše jednodušší. Prioritou mého života je žít svůj život autenticky a vyjadřovat svým konáním to, kdo jsem. V roce 2005 jsem poznala Pavla Opelku a začala studovat Českou školu klasické homeopatie. Díky němu se mé chápání světa ještě více rozšířilo a jemu vděčím i za své další léčení.

Profesionálně se práci v oblasti zdraví věnuji od roku 2008, kdy jsem ukončila tříleté homeopatické vzdělávání a započala další – postgraduální. V rámci homeopatické léčby pracuji s celou širokou škálou psychických i fyzických obtíží dětí i dospělých a specializovaně se pak věnuji dětem s poruchami vývoje a poruchami učení. Několik let jsem pracovala také jako asistent pedagoga ve školce a základní škole, znám dobře toto prostředí a potíže dětí, kterým některé z nich čelí.

Od roku 2016 jsem svou praxi rozšířila také o práci s traumatem, na jehož téma se zaměřuji jak pomocí homeopatické léčby, tak i metodou Somatic Experiencing podle Petera Levina.

Mám ráda hory, procházky v lese se psem Buddym, ráda pletu, zpívám a setkávám se s přáteli.

Vzdělání v oboru:

Homeopatie

Česká škola klasické homeopatie, 2005-2008. Studium zakončeno zkouškou dle standardu ECCH.
Specializované postgraduální homeopatické studium, 2008–doposud.
Letní homeopatické školy pořádané Českou komorou klasické homeopatie, 2005–2021
Medicínské minimum, 2018-2020. Studium zakončené zkouškou.

Od roku 2008 jsem členem České komory klasické homeopatie a respektuji Etický kodex pro práci homeopata. Na základě podmínek daných Českou komorou klasické homeopatie mám oprávnění používat titul Rhom. – registrovaný homeopat.

Somatické prožívání – terapie traumatu

Profesionální výcvik Somatic Experiencing, 2014–2017. Registrace v seznamu certifikovaných praktikantů.

Odkazy:
Česká komora klasické homeopatie
Etický kodex České komory klasické homeopatie

Registrovaný homeopat
Certifikovaný praktikant – PRAKTIKANTI SE®

Další vzdělání v oblasti sebepoznávání

Osho mystik healing, 2002.
Roční výcvik, v rámci kterého jsem se věnovala aktivním Oshovým meditacím, výukou jejich vedení a vlastní každodenní meditační praxi.
Osho divine healing art, 2003.
Roční výcvik, který zahrnoval vzdělání v masáži shiatsu, diagnostice TCM, cvičení do-in, léčebném stravování, práci s vědomím těla a meditaci.

a

řada dalších seminářů a kurzů z oblasti meditací (Vipassana, Satori, Who is in?), terapeutické práce (Focusing, Cesta od Brandon Bays, rodinné konstelace, terapie vnitřního dítěte…) a technik, kdy se pracuje s dotekem (klasická sportovní a relaxační masáž, aromaterapeutická masáž, hara masáž…).