Doteky homeopatie

Lenka Drobotun, Dis.Rhom.

homeopat registrovaný Českou komorou klasické homeopatie

Homeopatické provázení porodem a šestinedělím

Tuto službu jsem vytvořila jako „balíček“ pro klientky, které čekají miminko a rády by byly připravené na homeopatické řešení možných situací spojených s porodem a dobou poporodní. Protože v takovém případě hledají ženy často neodborné rady na internetu, nabízím možnost konzultovat své potíže se mnou. Součástí této služby je homeopatické poradenství vycházející z detailní znalosti klientčiny zdravotní anamnézy a dosavadního průběhu těhotenství, čímž poskytuji odborné zázemí i pro případ nutnosti léčit po porodu také děťátko

Co služba zahrnuje

Vstupní homeopatickou konzultaci (90 min – nové klientky, 60 min – stávající klientky)

  • Vstupní homeopatická konzultace, která proběhne po dohodě kdykoli v průběhu posledního měsíce těhotenství.

  • Účelem vstupní konzultace je seznámení se s klientkou jak po stránce zdravotní, tak i v oblasti jejich potřeb a obav, které se k porodu a mateřství vztahují. Na základě tohoto poznání mohu v případě nutnosti lépe homeopaticky „zasáhnout“ a určit léky, které odpovídají širšímu kontextu klientčina života.

  • Pokud je klientka u mě poprvé, pak si v průběhu konzultace sepíšu její celkovou zdravotní anamnézu (fyzické a psychické potíže v současnosti i v minulosti). U klientek, které už mají děti, probereme témata předchozích těhotenství a porodů, jaké potíže se při nich eventuelně vyskytovaly a jak probíhalo období po porodu. Existují-li tendence ke zdravotním potížím spojeným s porodem a dobou poporodní, popovídáme si o klientčiných případných obavách a stanovíme si možnosti budoucí homeopatické intervence. V případě klientek, které už mám v homeopatické evidenci, není potřeba se tolik věnovat celkové zdravotní anamnéze a v průběhu vstupní konzultace se více zabýváme tématy souvisejícími s těhotenstvím a porodem.

  • Na základě vstupní homeopatické konzultace nestanovuji léčbu potíží, které jsou dlouhodobé, ale věnuji se zdravotním tématům přímo souvisejícím s potížemi posledního měsíce těhotenství a možným tématům spojeným s porodem a dobou šestinedělí. Je-li to nutné, doporučím klientce homeopatické léky na akutní potíže související s koncem těhotenství.

Homeopatická lékárnička vybavená základními léky k porodu a šestinedělí

  • Poté, co proběhl vstupní pohovor, připravím klientce homeopatickou lékárničku vybavenou 28 homeopatickými léky, jejichž indikace se vztahuje k tématu porodu a pokrývají také základní témata, která se mohou objevit v době šestinedělí.

  • Homeopatika se nikdy neužívají pouze preventivně, ale je dobré být připravená na různé situace, které se mohou v době porodu a šestinedělí reálně objevit. Účelem toho je možnost rychlého homeopatického zásahu a v takovémto případě jsem klientce s dobře vybavenou homeopatickou lékárničkou k dispozici na telefonu.

  • Kromě toho obdrží klientka také tištěnou příručku „Homeopatická lékárnička k porodu“, kde jsou popsány postupy léčby některých případných potíží. Informace obsažené v příručce mohou sloužit jako vodítko prvního kroku v případě, že situace vyžaduje homeopatickou podporu v době, kdy nemohu být k dispozici na telefonu.

Homeopatická „pohotovost“ na telefonu

  • Týden před stanoveným termínem porodem, v průběhu porodu a v době šestinedělí mi může v případě potíží klientka zavolat a já jí poradím, jak postupovat a jaký homeopatický lék ze své lékárničky zvolit.

  • Klientka (případně její partner, porodní asistentka, dula…) může volat ve všední dny i o víkendu kdykoli v čase mezi 8.00 a 18.00. Jsou-li potíže velmi akutního rázu, vynasnažím se poskytnout prostor ke konzultaci i mimo stanovený časový rámec.

Homeopatická léčba narozeného dítěte

  • Vyskytují-li se akutní zdravotní potíže u narozeného děťátka, pak v průběhu šestinedělí poskytuji poradenství také pro ně. Bude-li třeba v budoucnu řešit jiné zdravotní potíže dítěte, neplatí cena za „první konzultaci dalšího člena rodiny“, ale cena za „kontrolu“.

Cena:

3800 Kč pro nové klientky.

3200 Kč pro stávající klientky, které u mě absolvovaly vstupní pohovor a znám jejich zdravotní anamnézu.